آموزش مبحث روش های اجرایی ساختمان

81
در این ویدئوی آموزشی شما با مباحث مربوط به انواع بتن توسط مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین ع - استان قم جناب آقای مهندس حمید جندقیان آشنا می شوید.
pixel