مانور برف روبی شهرداری منطقه یک در شمال تهران برگزار شد

117
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ با هدف حفظ آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین برف روبی و اعلام آمادگی کامل مدیریت شهری منطقه یک برای بارش نزولات آسمانی، مانور برف روبی شهرداری منطقه یک تهران با حضور سید حمید موسوی شهردار، مانی جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست، شهرداران نواحی ده گانه و مدیران حوزه خدمات شهری منطقه یک در ستاد مرکزی برف روبی شهرداری منطقه یک تهران برگزار شد.
pixel