طبق قرآن انسان به صورت غریزی نسبت به حفظ کردن نفسش آگاه است.

156
یس.
یس. 22 دنبال‌ کننده

((فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)) سوره شمس آیه 8

یس.
یس. 22 دنبال کننده