نماهنگ امام زمان(عج)، من عاشقم بگو بکجا می دوانیم

2,714

ای یار پشت پرده غیبت نهانی ام - من عاشقم بگو بکجا می دوانیم - افکنده ای به گردن من ریسمان عشق - دنبال خویشتن به کجا می کشانیم - ای یوسفی که یوسف کنعان اسیر توست - برگو به وصل خویش تو کی میرسانیم - مجنون به دشت جنون دربدر شدم - دیوانه تو هستم و صاحب الزمانیم - زهرا نشسته منتظرت ای شکوه عشق - گوید بیا بگیر تو داد جوانیم

pixel