جک ما:شما کاپیتان کشتی خودتون هستید، توی لنگرگاه نمونید!

25

جک ما: من کسایی رو دوست دارم که وقتی کارشون تموم میشه اگر اشتباهی انجام بدن یا شکست بخورن، به جای شکایت کردن از دیگران، فقط خودشونو بررسی میکنن...

pixel