تعریف جهانی زبان بدن از زبان سید مازیار میر

2,008
تعریف جهانی زبان بدن از زبان سید مازیار میر..... زبان بدن (یا به انگلیسی : body language) را تن گفت یا تن گفتار ویا زبان اشاره وبرخی هم زبان تن و یا ارتباطات غیر کلامی خطاب می کنند و یا عبارت است از انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. (جهت آموزش خصوصی زبان بدن با 09125281952 تماس حاصل فرمائید.....)
pixel