۶۰ ثانیه: تعویق انتشار بروزرسانی بهاره ویندوز 10

1,586

در ۶۰ ثانیه ی ۲۳ فروردین به هزینه ی ۲۳ میلیاردی آمازون برای تحقیق و توسعه در سال ۲۰۱۷، توافق وزارت صنعت و فاو برای تولید پیشرانه در ایران و تاخیر در انتشار آپدیت اسپرینگ کرترز ویندوز ۱۰ می پردازیم.