تیزر گشتا صنعت مشهد در شبکه یک صدا و سیما

79

نمایش تیزر تبلیغاتی گشتا صنعت مشهد در شبکه های ملی ، صدا و سیما. گشتا صنعت مشهد تولید کننده انواع دستگاه های بسته بندی ، پرده هوا ، پرینک پک و تاریخزن.

گشتا صنعت
گشتا صنعت 13 دنبال کننده