کنایه سنگین استاد رحیم پور ازغدی به غربزده ها

276

کنایه سنگین استاد رحیم پور ازغدی به غربزده ها یکی از آرزوهای غربزده ها اینه که چشماشون زاغ باشه، موهاشون زرد، چهار هزار کیلومتر اون طرف تر به دنیا میومدن، ولو تو دستشویی اینایی که حرف از ایران باستان میزنن، هیچ وقت کنار ایران و ایرانی نبودن و غرب رو بر ایران مسلط کردن.