ایران: چرا کاهش تعهدات برجام؟

146
کاهش تعهدات برجامی، راهکار ایران برای گذار از تنگنای تحریم که مقام های تهران سعی دارند تا با تاکید به مرحله به مرحله بودن آن نگاه جامعه بین الملل بالاخص ماندگان در برجام را به خود معطوف کنند.
کلکسیون ویدیو 6.3 هزار دنبال کننده
pixel