مستند چین

12,975

نداشتن قانون مستقل برای اشتقال روستاییان، دلیل اصلی بیکاری در روستا می باشد.

۱ سال پیش
مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8