شبی که خدا با ما بود

316

و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی آری این وعده ی الله هست ان شاءالله به زودی اسرائیل و صهونیسم جهانی رو با خاک یکسان خواهیم کرد قابل توجه نفوذی های داخلی

رضا کریمی
رضا کریمی 1 دنبال کننده