کشتار میدانی کردهای عراق توسط صدام حسین

1,796

Saddam's Killing Fields Documentary (Kurdistan Massacre) - Part 3

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.9 هزار دنبال کننده