جنگ برای سیاره میمونها WAR FOR THE PLANET OF THE APES

685

پس از آغاز جنگ میان میمونها و انسانها که به توطئه کوبا، رقیب سزار آغاز شده بود. اکنون میونها در جنگلهای شمالی و به دور از انسانها مخفی شده و زندگی می کنند. اما انسانها به رهبری یک فرمانده مقتدر نظامی با نام کلنل به دنبال شکار و نابودی آنها هستند. از طرفی دیگری تهدیدی جدید برای نسل انسانها در حال ظهور است. برای تماشای فیلم روی لینک زیر کلیک کنید.