واقعیت افزوده رایمند

230

واقعیت افزوده چیست و چه کاربردهایی دارد؟ Augmented Reality یا همان واقعیت افزوده در معنا به روشهایی گفته میشود که به واقعیت و عین ، امکانات و ویژگی های بیشتری اضافه می کند.و باعث درک و سرعت عمل بیشتری می شود.عملا پل ارتباطی بین دنیای واقعی و دنیای مجازی بوجود می آورد. واقعیت افزوده در دنیای امروز هر غیر ممکنی را ممکن می سازد و کاربردهای این تکنولوژی روز به روز در حال بیشتر شدن می باشد. واقعیت افزوده از نوع ویدیو واقعیت افزوده از نوع 3D واقعیت افزوده از نوع کاتالوگ

pixel