واکسیناسیون تیلریوز گاوی - تزریق واکسن

2,172
رامین خواجه زاده
رامین خواجه زاده 7 دنبال‌ کننده

واکسن تیلریوز گاوی پس از آماده سازی با دوز یک سی سی بصورت زیرپوستی در ناحیه گردن گاو (نزدیک به عقده لنفاوی پیش کتفی) تزریق می شود. هر دز از این واکسن دارای حداقل 1 میلیون سلول حاوی شیزونت تیلریا آنولاتا است.