آنونس «کارآگاه پیکاچو Pokémon Detective Pikachu»

208

معرفی کامل فیلم، تصاویر، آنونس، نظرات کوتاه منتقدان، نظرات مردم در صفحه اختصاصی «کارآگاه پیکاچو» در سلام سینما: http://yon.ir/dFog8

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده