روایتی شنیدنی از دلیل تغییر دین خانم ایزابل پرل، از فعالان مدنی بلژیک.

165

روایتی شنیدنی از دلیل تغییر دین خانم ایزابل پرل، از فعالان مدنی بلژیک. آیا دین ریشه تبعیض جنسیتی در اجتماع است؟ #رهیافتگان #مسیحیت تهیه و تدوین: انجمن ترنم صلح

rahyafte
rahyafte 39 دنبال کننده