ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با مفاهیم مالک محصول

862
در این ویدئو مهندس مریم غفوری قصد دارد شما را با مفاهیم مالک محصول در اسکرام آشنا کند.
pixel