آموزش روش چیدمان 3-6-3 اسپید استاکینگ یا لیوان چینی

5,986
بازی اسپید استاکینگ یا لیوان چینی، به واسطه استفاده بازیکنان از هر دو دست خود به طور همزمان، تمرین بسیار خوبی برای افزایش تمرکز، هماهنگی عصب- عضله، هماهنگی دست و چشم و استفاده همزمان از هر دو نیمکره مغز می باشد. این بازی را می توانید از فروشگاه های عرضه بازی های فکری با نام تیزدست تهیه نمایید.
pixel