مستند «فمینیسم و جنگ علیه خانواده» (۱)

193

این مستند به بررسی ایدئولوژی برابری حقوق زنان و مردان در اجتماع و افکار شومی که در پشت این ایدئولوژی پنهان شده است می پردازد. *** منبع: mouood.org