آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه اول (کلیات، چیستی مسئله و آسیب‌شناسی اجتماعی)

687
در این جلسه که جلسه اول از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، به چیستی مسئله اجتماعی، تفاوت آن با مشکل، بحران و معضل، ویژگی‌های مسئله اجتماعی و چیستی آسیب‌شناسی اجتماعی پرداخته شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel