نمایشگاه بین المللی ایران متافو 1397

58

حضور مرکز پژوهش متالورژی رازی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، از تاریخ 11 لغایت 14 آذر ماه 97، سالن 9-8 ،غرفه B02