داستان "مدرسه فیسبوکی" راوی افشین صحرایی

117

ما_داستانهايی_داریم جمعه یازدهم مرداد ماه نشست چهارم رادیومهرگیتی برگزار شد در این ویدیو روایت اول این نشست با عنوان مدرسه فیسبوکی و با روایت افشین صحرایی را می‌بینید داستان های بعدی شامل روایت دوم : کلمات من راوی: پاوان افسر روایت سوم: تبعیدی‌های پاک‌نهاد راوی: پژمان ابوالقاسمی و در انتها صحبتهای شیرین میهمان ویژه این نشست مصطفی رحماندوست را ببینید و بشنوید تهیه‌کننده موسسه مردم نهاد مهرگیتی مشاور طرح آرش مجیدی مدیریت طرح رضا اسماعیلی مدیر اجرایی مصطفا اکبری