دیرین دیرین - عهده

74

در قبال خشکی تالاب‌های کشور همه مسئولند. از کشاورزان گرفته تا وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، شیلات، محیط زیست، حتی ابوالحسنی تهیه‌کننده‌ دیرین دیرین!

DIGIKOT 21.2 هزار دنبال کننده
pixel