سمینار react native

255

سمینار Recat Native در تاریخ 13 بهمن 97 با حضور مهندس محمد جعفری بنیان گذار شرکت برنامه نویسی بالوین و آقای پوریا محمدی از کشور فنلاند در زمینه بازار کار ریکت نتیو در اورپا این ویدیو قسمت آموزش مهندس جعرفی در زمینه ریکت نتیو میباشد