انتهای راهروی 27 ، دیدار با نویسنده / قسمت دوازدهم / گفتگو با وحید یامین پور

198
مجموعه برنامه "انتهای راهرو 27" به مناسبت نمایشگاه مجازی سوره مهر در هر قسمت به گفتگو با یکی از نویسندگان شاخص کتابهای سوره مهر می پردازد . اجرای این مجموعه را "فضه سادات حسینی" به عهده دارد . "انتهای راهرو 27" در "کارگاه مستند سوره" تهیه می شود.
شبکه سوره 473 دنبال کننده
pixel