جناب خان برای شریفی نیا «مافیا مافیا» را خواند

2,786

جناب خان در برنامه «خندوانه» آهنگی «مافیا مافیا» را برای محمدرضا شریفی نیا خواند.