پروژه آماده لوگو آتشین برای افترافکت

97
لینک خرید محصول: https://formatchi.ir/product/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa/ با استفاده از این پروژه آماده لوگو آتشین افترافکت شما میتوانید یک لوگو آتشین بسازید و آن را در مکان های دلخواه (اول ویدیو برا معرفی و….) قرار دهید
فرمت چی 10 دنبال کننده
pixel