در برجام، بد حسابی و خیانت آمریکا را به حساب بیاورید

214

https://telegram.me/Ta_Ouj

یا مهدی
یا مهدی 337 دنبال کننده