انقلاب اسلامی و تحول در نظام دانایی ؛ حجت الاسلام دکتر علی ذوعلم

112

در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دو نگاه به انقلاب وجود دارد. یک نگاه این است که ۴۰ سال از انقلاب گذشته است و انقلاب کاری نکرده است. در این رویکرد با شاخص‌های مادی و صوری و با تحریف و حذف برخی واقعیت‌ها می‌خواهند بگویند که در این چهل سال اتفاقی نیفتاده است. نگاه دیگر است که انقلاب اسلامی نقطه آغاز بوده است و این نقطه آغاز برای رفع یک مانع در جامعه بوده که نماد بیرونی آن مانع، ساختار حکومت پهلوی و ساختار حکومت استبدادی وابسته به بیگانه بوده است. متن کامل در سایت : tamhid.ir