ادغام BitTorrent و TRON Blockchain

49
ادغام این دو تکنولوژی همچنین باعث میشود که #BitTorrentSpeed و $BTT ، برای به روز رسانی بیشتر تنظیم شوند!
ترون 93 دنبال کننده
pixel