لحظه وحشتناک حمله ناگهانی شیر به گردشگران

2,290
گردشگرانی که در پارک حیات وحش هند در حال تماشای یک شیر بودند با حمله ناگهانی این حیوان مجبور به فرار شدند.
pixel