کشتی فرنگی قهرمانی جهان - آبــــادان

268
نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی آذرماه در شهرستان آبادان برگزار شد.
pixel