برنامه « باهمستان » ؛ تاریخ پخش - 1 شهریور 97

81

5983-با حضور نماینده موسسه خیریه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر(ع) در شهر سبزوار و گفتگو در خصوص فعالیت این مرکز و راه های کمک ، مشارکت و همیاری با این مرکز غیر دولتی