افزایش انرژی به میکس توسط بک وکال

763

بک وکال بخش مهمی از میکس به شمار می آید و میکس بک وکال بخاطر اینکه پشت وکال است به عنوان یک رمز و راز همیشه نهفته است. در این آموزش تونی مازراتی به ما آموزش میدهد که چطور در یک میکس با استفاده از بک وکال هیجان و انرژی بیشتری به موزیکمون بدیم و همینطور چطور با استفاده درست از بک وکال باعث بشیم که شنونده متوجه مهمترین بخش شعر ما در موزیک بشود. http://mixwiththemasters.net/

pixel