مردم بینوا روی پردهٔ سینما؛ تاریخچه ای از بازنمایی فقر در فیلم های سینمایی

7,187

در دورانی به سر می بریم که غم نان، معضل بیکاری و فشار اقتصادی جامعهٔ ایران را به ستوه آورده و افقی آخرالزمانی از آینده ترسیم کرده است. در چنین شرایطی فیلم های روی پردهٔ سینمای ایران کم تر نسبتی با حال و روز مردم کوچه و خیابان دارند. در این ویدیو نگاهی به تاریخ سینما انداخته ایم و به بررسی این موضوع پرداخته ایم که در طول حدود یک قرن، سینمای داستانی چگونه نسبت به فقر واکنش نشان داده است. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده
مشتبا

مشتبا

7 ماه پیش
اول یه صحنه از حلبی آباد پخش میکنین و بعد هم میگین غم نان جامعه را به ستوه آورده و افقی آخرالزمانی را ترسیم کرده !!!!!! مطمئنین راجع به سومالی یا یمن حرف نمی زنین؟ (یکی ایران را ندیده باشه از توصیفات شما فکر میکنه الان ایران پر از ساختمان های خالی و مخروبه اس و ملت عین زامبی ها دارند همدیگر را می خورند و هلی کوپترهای پلیس دارند از بالا به مردم شلیک می کنند :) ، سیاه نمایی خود شمایی قبلی ها شوخی اند.