قطار جادویی : ویژه برنامه شبکه جهانی جام جم قبل از حرکت

390

این برنامه روز دوشنبه 11 آذر به صورت زنده از شبکه جهانی جام جم پخش گردید.در این برنامه مهندس علی زارعی مدیریت پروژه قطار جادویی درباره این طرح صحبت می نماید