راز موفقیت کارآفرین برتر سال

154

این مستندروایت زندگی یک خانم کار آفرین خوش ذوق است که با استفاده از کارمندان زن توانسته است به یک کارآفرین برتر تبدیل شود 44 نفر در پی کشف راز موفقیت این کارآفرین نمونه است. cmmt.ir/p/fc1a