برای مدیریت شهرهای آینده، باید ما بروزرسانی شویم! | سپهرموسوی | تداکس‌تهران 2019

759
تحولات کلی دنیای ما و تغییرات و پیشرفت جوامع انسانی را می‌توان مثل بروزرسانی مداوم ورژنهای مختلف یک نرم‌افزار بررسی کرد! شهرهای مختلف برای مواجه شدن با چالش‌های دنیای امروز، به استفاده از نوآوری، راهکارهای مبتکرانه و فناوری‌های نوین برای بروزرسانی شدن و تبدیل شدن به شهرهای هوشمند رو آورده‌اند. شهرهایی برای آینده!
تداکس تهران 1 هزار دنبال کننده
زن ها فرشته اند 2
%78
کارگردان: آرش معیریان مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
زن ها فرشته اند 2
pixel