علی علیه السلام اولین ولی الله از زبان آیت الله جوادی آملی

233

علی علیه السلام اولین ولی الله از زبان آیت الله جوادی آملی