برخورد وحشیانه پلیس آمریکا با یک زن

4,876

جهت اطلاع آن دسته از افراد که عشق غرب، بخصوص آمریکا را دارند ـ این هم برخورد پلیس در آمریکا با یک زن که از قانون تخطی کرده و ببینید کسی در کار پلیس دخالت نمی کند. یک نفر به دستور پلیس دست در جیب پلیس می کند که کارت یا همان آرم مخصوص پلیس را درآورده و به زن مجرم نشان دهد....حال آنهایی که در داخل در حال تضعیف نیروی انتظامی هستند از آن گروهی بشمار می روند که عشق غرب درونشان زبانه می کشد و جالبه در اکثر کشورهای غربی بخصوص آمریکا کسی جرأت برخورد فیزیکی با پلیس را ندارد!

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده