بهروز اسماعیل تبار

85

سلام بهروز اسماعیل تبار هستم تولیدکننده ترمز ایمنی آسانسور از تهران برای توسعه و سرمایه در گردش خود نیازمند 500 میلیون تومان سرمایه با دوره بازگشت 4 ساله هستم

میدون
میدون 433 دنبال کننده