باکس گل هدیه برای ولنتاین

4,037
ولنتاین وقت غافلگیر کردن اوست. می توانید با هدیه ای زیبا کاری کنید که روی پاهایش بند نشود و از شدت شوق، لبخندی به پهنای صورت به او هدیه کنید. این گل های تازه چین رز، با دقت و یک به یک از مزرعه چیده و در باکس گل صورتی قرار گرفته اند و هیجان و سرخی رز را با آرامش رنگ صورتی جعبه گل در هم آمیخته اند. ترکیب بی نظیر طراوت و عشق!
pixel