مستند جنجالی فروشنده2 درباره برجام موشکی منتشر شد!

765

زمزمه های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران برای اولین بار در فروشنده۲ آیا دوباره تاریخ تکرار می شود؟ این مستند جنجالی را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4LK