آپشن سنسور باد لاستیک سراتو سایپا، تنظیمات، تعمیرات، فروش و نصب TPMS

123

سنسور باد لاستیک انواع خودرو تخصص ماست. ۰۹۱۲۹۴۹۳۶۵۱ و ۰۹۱۲۷۲۸۶۱۴۱ انواع والف سنسور به صورت جداگانه موجود میباشد.