هواده پدل ویل

162
دستگاه هواده پدل ویل جریان سازی فوق العاده در جهت افقی و عمودی ایجاد میکند و با پرتاب آب و تبدیل آن به قطرات ریز اختلاط زیادی بین آب استخر و هوای بیرون ایجاد میکند که هوادهی بسیار عالی درون استخر ایجاد میشود
pixel