ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

هوش تجاری مکانی

182
شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین پیشرو در زمینه هوش_تجاری و داده_کاوی پروژه‌های متعددی را در این حوزه برای شرکت‌های پرداخت از جمله تجارت_الکترونیک_پارسیان و پرداخت_الکترونیک_سپهر (PSP بانک_صادرات) انجام داده است.
CASPCO.IR 2 دنبال کننده
pixel