آهنگ حس تلخ دانیال هندیانی

2,627

حس تلخ وقتیه که من توی غم هام رو به دریا و غرق رویام تو اونجا و من اینجا تنهام حس تلخ ماییم که بی هم نمی تونیم ولی باز با هم نمی مونیم نه می مونیم و نه می تونیم نیستی و نیستی و خسته از بودنم عشقته دلیل موندنم نبودت شده نبودنم عشق من حس تلخ رویاهان که تو نبودت رو هوان تو یادم و من به یاد تو بازم عشقم حس تلخ این روزان نیستی و بازم بیقرارتم تو هم شدی بیقرار من دریا نداره آروم و قرار باز موجا نگران حالت ان

pixel