اینجا آخر دنیاست؛ روستای با محرومیت هایی عمقی، جدی و تاریخی

593
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده